Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Magento_Community_Tutorials_13__How_To_Create_A_Downloadable_Product.flv Magento_Community_Tutorials_12__Creating_Configurable_Products_Part_2.flv Magento_Community_Tutorials_11__Creating_Configurable_Products_Part_1.flv Magento_Community_Tutorials_10__Creating_a_Simple_Product.flv Magento_Community_Tutorials_9__Creating_Attributes.flv Magento_Community_Tutorials_8__Creating_Attribute_Sets.flv Magento_Community_Tutorials_7__Creating_Categories___Subcategories.flv Magento_Community_Tutorials_6__Backend_Tour_Part_4__Configuration_Overview.flv Magento_Community_Tutorials_5__BackEnd_Tour_Part_3__System.flv Magento_Community_Tutorials_4__BackEnd_Tour_Part_2.flv Magento_Community_Tutorials_3__BackEnd_Tour_Part_1.flv Magento_Community_Tutorials_2__FrontEnd_Tour.flv Magento_Community_Tutorials_1__How_To_Install_Magento.flv Magento_Community_Tutorials_05__How_To_Install_Magento_Sample_Data.flv Very_cool_way_to_separate_yolk_from_egg_white.flv Thank_you_for_Watching_electric_fire_letter.flv Bed_of_Nails__Cool_Science_Experiment.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Sắp xếp dữ liệu

  Website cung cấp tài liệu CNTT - KHTN

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  [DOC] Excel 2010 Training Book - Tiếng Việt

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:35' 11-09-2014
  Dung lượng: 6.4 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Mục lục Excel 2010

  I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010 7
  Thêm tính năng Sparkline 8
  Tính năng Slicers 9
  Định dạng dữ liệu có điều kiện 10
  PivotTables và PivotCharts 12
  Share Workbook 12
  I. Nội dung chính 13
  Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 13
  1.1 Giới thiệu Excel 13
  Excel là gì: 13
  Ribbon là gì? 17
  Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) 18
  1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 19
  Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel 19
  Thu nhỏ cửa sổ Excel 20
  Phóng to cửa sổ Excel 20
  Thoát khỏi Excel 20
  1.3. Thao tác với ô và vùng 20
  Nhận dạng ô và vùng (cells, range) 20
  Chọn vùng 21
  Sao chép và di chuyển vùng 21
  Dán đặc biệt (Paste Special) 22
  Đặt tên vùng 24
  Thêm chú thích cho ô 25
  Chèn, xóa ô, dòng và cột 26
  Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng 27
  Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split) 29
  Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô 29
  1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt 30
  Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang 30
  Thanh Sheet tab 30
  Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển 31
  1.5 Thao tác với workbook 32
  Tạo mới workbook 32
  Lưu workbook 34
  Đóng workbook 36
  Sắp xếp workbook 36
  1.6. Thao tác với worksheet 37
  Chèn thêm worksheet mới vào workbook 37
  Đổi tên worksheet 38
  Xóa worksheet 38
  Sắp xếp thứ tự các worksheet 38
  Sao chép worksheet 39
  Chọn màu cho sheet tab 39
  Ẩn/ Hiện worksheet 40
  1.7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác 41
  Sử dụng thanh Zoom 41
  Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ 41
  Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề 42
  Sử dụng Watch Window 43
  Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel 43
  2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh 43
  Nhập liệu 44
  Nhập các ký tự đặc biệt 45
  Hiệu chỉnh nội dung 46
  Nhập đè lên ô có sẵn nội dung 46
  Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu 47
  2.2. Định dạng 51
  Định dạng chung 51
  Tự động định dạng có điều kiện 59
  Bảng và định dạng bảng (table) 60
  Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes) 62
  2.3 Tìm và thay thế dữ liệu 63
  2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu 64
  Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm 68
  3.1 Giới thiệu công thức và hàm: 68
  Giới thiệu công thức (Formula) 68
  Giới thiệu hàm (Function) 70
  Nhập công thức và hàm 71
  Tham chiếu trong công thức 73
  Các lỗi thông dụng (Formulas errors) 75
  3.2 Các hàm trong excel 76
  a. Nhóm hàm về thống kê 76
  b. Nhóm hàm về phân phối xác suất 78
  c. Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính 80
  d. Các hàm tài chính - financian functions 81
  e. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách 86
  f. HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC 103
  g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU 117
  Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu 135
  4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) 135
  Sắp xếp 135
  Lọc dữ liệu 136
  4.2 PivotTable và PivotChart 137
  4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart 138
  Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản 138
  4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable 153
  4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable 167
  Chương 5: Đồ Thị Trong Excel 179
  5.1 Giới thiệu đồ thị 179
  5.2. Vẽ đồ thị 180
  5.3. Các thao tác trên đồ thị 185
  a. Nhận biết các thành phần trên đồ thị 185
  Các thành phần thông dụng 185
  Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D 186
  b. Các thao tác với đồ thị 186
  Chọn thành phần trên đồ thị 186
  Di chuyển
   
  Gửi ý kiến